Az én ötvenhatom

2016. október 18.

Frank Füredi

szociológus, publicista

Kilenc éves voltam, amikor 1956 októberében kitörtek a harcok Budapesten. Annak idején a magam naiv módján meg voltam győződve róla, hogy a világon nincs még egy olyan nagy jelentőségű esemény, mint a magyarok felkelése a Rákosi-rendszer és szovjet gazdái ellen. Tévedtem, de annyi biztos, hogy a magyarországi történések fontos szerepet játszottak a sztálinizmus bomlásában.

1956 nagyot fordított a szovjet birodalom sorsán és nyugati támogatóinak életén is. Minden másnál mélyebb sebet ütött a Szovjetunió és a nemzetközi kommunista mozgalom hitelességén. A magyar nép és munkásság felkelését eltipró tankok látványa sokmillió olyan embert töltött el borzalommal, akik pedig rokonszenveztek a Szovjetunióval. A nyugati kommunista pártok súlyos vérveszteséget szenvedtek, s némelyikük soha nem is épült fel belőle. A forradalomnak persze nem célja volt, csak éppen egyik eredménye, hogy előmozdította a hivatalos kommunista mozgalom megosztottságát és felgyorsította a már kialakulóban lévő szovjet-kínai szakítást.

A sztálinisták végzetes legitimitás-veszteséget szenvedtek 1956-ban. A magyar forradalom előtt a nyugati értelmiség körében nagy tekintélye volt a hivatalos kommunista mozgalomnak. Rengeteg fiatal művészre és értelmiségire hatott a kommunista eszme és a kommunisták politikája. 1956 után aztán a haladó közvélemény jelentős része fordult el a kommunista mozgalomtól. Amikor pedig a hatvanas években nyugati fiatalok kezdtek lázadozni, Moszkvát nem bírálták kevésbé, mint Washingtont. 1956-ban a szovjet vezetés már nem vonzotta a fiatalokat, és ez a magyar október egyik legfőbb teljesítménye. Igaz, más hatások is hozzájárultak ehhez, mégsem kétséges, hogy miután eltiporta a magyar fiatalok és munkások mozgalmát, Moszkva nem lehetett többé példakép a radikális fiatalok szemében.

Az én forradalmam egy gőzölgő konyhában kezdődött, ahol legjobb barátom, Gabi édesanyja éppen megsütötte a kacsát a családi vacsorához. Mi gyerekek szertartásosan sorba álltunk egy-egy kacsazsíros pirítósért. Azóta sem felejtettem el azt a prousti pillanatot. A fokhagyma és a töpörtyű ízének élvezetét hirtelen harsány kiáltások szakították meg. Kinéztünk az ablakon át, és nem akarunk hinni a szemünknek. Több ezren énekeltek, kiáltoztak, szemlátomást igen jó hangulatban. Egyszeriben megfeledkeztünk a traktáról, márpedig az ilyesmi igazán nem volt ránk jellemző. Csakhamar egészen új szót tanultam: „tüntetés”. És ahogy Gabival lerohantunk és betagozódunk a menetbe, mindketten éreztük, hogy ettől kezdve minden másképp lesz. 1956. október 23-ának késő délutánja volt. Órákkal a forradalom kitörése előtt.

Családunk heves ellenséges érzelmekkel viseltetett a sztálinista rendszer iránt. Édesapámat, Füredi Lászlót osztályellenségnek minősítették, és 1948-ban letartóztatták, majd öt hónapra internálták. Az volt a bűne, hogy önálló órás kisiparos volt és hozzá kisgazda párttag. 1956-ban újabb kilenc hetet töltött börtönben. Az apámmal szembeni gyanú az egész családra kiterjedt. Judit nővérem nem járhatott egyetemre, pedig kitűnőre érettségizett 1955-ben. közölték vele, hogy osztályidegen lévén, nincs helye a felsőoktatásban. Minthogy pedig ily módon elütötték a továbbtanulás lehetőségétől, Judit bekapcsolódott az ötvenhat elején alakuló kormányellenes budapesti diákcsoportok munkájába.

Engem kiskoromtól fogva ara tanítottak, hogy vigyázzak a számra és óvakodjam a kommunistáktól. A gyanakvás a többi gyerekhez fűződő kapcsolatomra is kiterjedt. Az iskolában ösztönösen éreztem, hogy nem szabad kommunista párttagok gyerekeivel közösködnöm. Iskolai barátaim mind tudták, hogy meg kell válogatniuk a szavaikat. Kedvtelve meséltünk egymásnak vaskos antikommunista vicceket, de tudtuk, hogy családunkat is, magunkat is bajba keverhetnénk, ha illetéktelenek kihallgatnának bennünket. A forradalom előtti életem legmerészebb és legizgalmasabb pillanatait akkor éltem át, amikor édesapámat el-elkísértem egy titkos könyvesboltba. Az idő tájt a könyvkiadásban szigorú cenzúra honolt, a háború előtti irodalom jelentős részben eltűnt a boltok és a könyvtárak polcairól, a politikailag helytelennek minősülő szövegek olvasása pedig erősen ellenjavallt volt. Egyik ismerősünk, egy nyolcvanas éveiben járó Jancsi nevű hajdani könyvkereskedő titkos könyvesbolttá alakította át a lakását. Még a bútorait is eladta, hogy helyet csináljon a sok ezer könyvnek. Az én szememben elvarázsolt világ volt ez a különös, dohszagú lakás. Szerettem hallgatni, ahogy a vevők elvitatkoznak egyik-másik könyv erényeiről. Itt aztán elszabadulhatott a gyermeki képzelet, méghozzá úgy, hogy nem kellett hivatalos megtorlástól tartania. Itt fedeztem fel magyar fordításban May Károly indiántörténeteit, és kisfiú-lelkemet elbűvölte az amerikai vadnyugat. Néha felmerül bennem, hogy aki egyszer is megfordult Jancsi irodalmi barlangjában, más emberként távozott a külvilágba.

A családomnak egyfajta dacos ellenállás élményét nyújtotta az olvasás. Apám a magyarok ezreihez hasonlóan sóvár igyekezettel próbált hozzájutni külföldi, cenzúrázatlan lapokhoz és egyéb olvasnivalóhoz. 1956 elején másként gondolkodó magyarok csoportjai titokban gépelt hírleveleket kezdtek előállítani. Ez idő tájt történt, hogy esténként nővérem már nem jött egyenesen haza a munkából. Csak nem szerelmes? – kérdezgették a rokonok. Apám kacsintott egyet, és büszkén azt felelte: Gyűlésen van. Világos volt, hogy valami készülődőben van. Az emberek lassanként kezdtek nyíltabban beszélni mások előtt. Így aztán, amikor kitört a forradalom, nem ért bennünket teljesen váratlanul.

A sztrájkoló lengyel munkások melletti szolidaritási tüntetéssel indult. Aztán még le sem szállt a nap, s a budapestiek a sztálinista kormány lemondását és a szovjet csapatok kivonását követelték. Hogy milyen érzés volt? Ma is emlékszem, milyen felszabadult jókedv áradt az utcára sereglő emberekből, s micsoda izgalom és bizakodás sugárzott az arcokról. Mindenekelőtt pedig az az érzés, hogy minden lehetséges. Otthon rendszerint jól megszidtak, ha későn értem haza, de október 23-án a családot a kibontakozó események tartották lázban, szüleim nem sokat törődtek hát a fegyelemsértéssel. Kilenc és fél éves létemre azon az estén és a rákövetkező hetekben nem éreztem gyereknek magam.

A Múzeum körúton laktunk, szemben a Nemzeti Múzeummal, alig néhány háztömbnyire a Magyar Rádió épületétől, ahol este azért gyűltek össze az emberek, hogy tizenhat pontjukat beolvastassák a rádióval. Alig léptünk ki nővéremmel a házból, hogy mi is csatlakozzunk a tömeghez, amikor sorozatlövések hangját hallottuk. Egyszeriben elillant az egész napi karneválhangulat, és a környékünk háborús övezetre emlékeztetett. Az ezután következő néhány napon át nehéz volt kibogozni, mi zajlik a városban. Másnapra virradóra több ezer civil szerzett fegyvert, és bocsátkozott harcba az ÁVÓ-val, a politikai rendőrséggel. Sokszor puskákkal és benzines palackokkal felszerelt kamaszok álltak az utcákon járőröző tankok elleni harc élvonalában. A hét legmegrázóbb eseménye október 27-én történt. Apámmal egy halott szabadságharcos körül tömörülő tömegre lettünk figyelmesek a Kálvin tértől néhány lépésre. Apám kezével eltakarta a szememet, és utasított, hogy menjünk tovább. Utólag azt hiszem, neki nagyobb megrázkódtatás volt a halott fiatalember látványa, mint nekem. Budapestet hiába szállta meg húszezer orosz katona és ezer tank, nem tudták megakadályozni a sztálinista rezsim összeomlását. Október 28-án tűzszüneti megállapodás lépett hatályba, és Moszkva bejelentette, hogy kivonja csapatait Magyarországról. Azon a napon engedélyt kaptam rá, hogy kimenjek a közeli játszótérre. Csakhogy játék helyett baráti társaságom tagjai azt tárgyalták lázasan, hogy mit láttak a forradalomból a megelőző napokon. Miközben ki-ki elmondta a maga történetét, szórványosan még folytatódtak a harcok. Mindenkinek megvolt a maga nagyon határozott magyarázata a nagy hatású események jelentéséről, de abban egyetértettünk, hogy eztán jobbra fordul majd az életünk.

Nővérem orvostanhallgatók társaságában az elsősegély-nyújtás összehangolásán munkálkodott. Apámat beválasztották az ötödik kerületi munkástanácsba, és teljesen lefoglalta, hogy megszervezze a környék kenyérellátását. Barátaink csak Kenyeres úrnak becézték. November 4-én vasárnap lementem a parkba focizni egyet a barátaimmal. Akkor láttam őket utoljára. Nem értesültem róla, hogy aznap hajnalban nagy létszámú szovjet haderő vonult be Budapestre. Egyetlen hét alatt eltiporta a forradalmat. Az orosz intervenciót követő héten mindenki a rádióhoz tapasztotta a fülét, és a Szabad Európától várt tájékoztatást arról, vajon segítségünkre siet-e a Nyugat. Hamarosan egyértelmű lett azonban, hogy nincs a láthatáron páncélos lovag, aki csak arra vár, hogy rajtunk segíthessen. A mámorra kétségbeesés következett, és nővérem vette kezébe a kezdeményezést. Bejelentette, hogy nem maradhatunk a lakásunkban. Mind tudtuk, hogy igaza van, hiszen attól kellett tartanunk, hogy csak idő kérdése, mikor tartóztatják le apát az új bábkormány emberei. Nem mondtuk el senkinek, hogy nyugatra készülünk, és otthagytuk mindenünket.

November 21-én éjjel a négytagú Füredi család átlépte az osztrák határt. Hogy mi volt az útipoggyász? Két szatyor, egy bőrönd és sok-sok álom. Nővérem szentül meg volt győződve róla, hogy sebész lesz belőle. Anyám olyan életre vágyott, amelyben nem kell attól rettegnie, hogy valaki az éjszaka kellős közepén döngeti meg az ajtót. Apám minduntalan arról beszélt, miféle könyveket fog majd elolvasni. Én pedig alig vártam, hogy találkozzam életem első cowboyával. Vizslattuk a csillagokat a fekete osztrák égbolton, és mindannyian készen álltunk a reánk váró kalandokra. Azokból az októberi napokból pedig mind a napig erőt és reménységet merítek.

 

Megjelent a Spiked magazin 2006 okt 16-I számában

http://www.spiked-online.com/newsite/article/1898#.V-Q_HK3kjIV

Teljes cikk

A nagy szökés

2016. október 16.

Szabó Ákos

történész

Az 1950-es évek csukaszürke Csehszlovákiájában egy testvérpár úgy döntött, hogy elvág minden szálat, ami szülőhazájához köti és a szabadság reményében Nyugatra távozik. Tervük a mai kor fiataljai számára értelmezhetetlen: miért kell szökni? Mi az, hogy Nyugat? Az ember fogja magát, elteszi a személyi igazolványát, a bankkártyáját és helyet foglal egy vonat kupéjában, majd három órával később a Mariahilfer strassén sétálgatva nézegeti a kirakatokat. Nos, egy normális, szabad világban ez így is van rendjén, csakhogy az 1945 utáni Közép-Európa – benne Csehszlovákiával – minden volt, csak normális hely nem.

Josef és Ctirad Mašín édesapja katonatiszt volt az első köztársaság idején az Antantnak köszönhetően létrehozott csehszlovák fővárosban, Prágában. Az időseb Mašín még az Osztrák-Magyar Monarchia hadseregében kapta a kiképzését, ám szembemenve a császárának tett esküjével, átállt az orosz csapatokhoz, és az akkoriban megalakított Csehszlovák Légió tagja lett. A húszas években a csehszlovák hadseregben teljesített szolgálatot, majd az 1939-es náci megszállást követően – amikor mindenki, még az elnök, Eduard Beneš is szégyenletes módon meghunyászkodott a német hadigépezet előtt – két tiszttársával együtt ellenálló csoportot szervezett. A Három Királyok névre keresztelt csoport volt az egyetlen, amely Csehszlovákia területén fegyverrel szállt szembe a német megszállókkal.

A nyilvánvalóan hiábavaló küzdelem ellenére a csapat egészen 1942-ig szervezett akciókat, amelyek közül a legfontosabb a titkos rádióösszeköttetés megteremtése, és fenntartása volt Angliával. 1941 májusában azonban hármójuk közül Josef Mašín tábornokot a Gestapo elfogta, és kegyetlen kínzásoknak vetette alá. Szenvedéseinek a Reinhard Heydrich elleni merénylet vetett véget: a megszálló német csapatok bosszúból – ami számára nyilván megváltás volt – kivégezték Prágában.

Fiai természetes módon nem szimpatizáltak az elnyomó diktatúrákkal, annak ellenére sem, hogy az 1945 utáni világ azt hirdette magáról, hogy a létező világok legjobbika. Ctirád és Josef hamar rádöbbentek, hogy a kommunisták – a csehek és a szovjetek egyaránt – semmivel sem jobbak, mint a nácik, sőt több dologban még kegyetlenebbek is.

1951-ben elhatározták, hogy Nyugatra szöknek és ott – ez a momentum volt történetük legnaivabb eleme – tájékoztatják az amerikaiakat a vasfüggönyön túli tarthatatlan állapotokról, mire azok azonnal támadást intéznek a szovjetek ellen. Maguk mellé véve három megbízható barátjukat, belevágtak a nagy terv mielőbbi megvalósításába. Először megpróbáltak levegőbe röpíteni egy belföldi tehervonatot, majd figyelmeztetésképpen több tucat szalmabálát gyújtottak fel Közép-Csehországban. Miután a titkosszolgálat felfigyelt az akcióra, mielőbb külföldre akartak jutni. Ekkor erőszakkal megszerezték egy rendőr fegyverét, majd 1953 októberében autóbusszal elvitették magukat a csehszlovák-keletnémet határ mellé, ahol gyalogosan átkeltek az NDK-ba.

Az igazi kalandok csak ekkor kezdődtek. A fáradtságtól elgyötörten megállítottak egy személyautót, amelynek tulajdonosa nem akarta őket felvenni, erre a meglehetősen rutintalan csoport legfiatalabb tagja fegyvert fogott a sofőrre, aki elmenekülése után azonnal értesítette a rendőrséget az esetről. Nyilvánvalóvá vált, hogy a keletnémet hatóságok ettől a perctől kezdve keresni fogják őket. Több napi gyaloglás után az egyre kimerültebb, de annál elszántabb csoport úgy döntött, hogy elég volt az éjszakai menetelésekből, az átázott ruházat okozta állandó hidegérzettől és – meggyorsítva saját utazását – vonatra szállt Kelet-Berlin felé. Igen ám, de néhány utasnak feltűntek a gyanús idegenek, így leszállva értesítették a keletnémet rendőrséget, a Volkspolizei-t. Luckau állomásra érve a szerelvényt már felfegyverzett rendőrök, úgynevezett vopósok várták. A csoportnak, a többi utassal keveredve, már majdnem sikerült kisurrannia az ellenőrző gyűrűből, amikor Zbyněk Janata elsodródott a többiektől, és egyenesen a kommunista rendőrök karjaiba futott.

A maradék négy fiú ettől kezdve még elszántabban menetelt Berlin felé, káposztaföldeken, nyírfaerdőkben és szalmakazlakban aludtak, éjszaka pedig folytatták nehéz útjukat. A keletnémet vezetés az ortodox sztálinista, Walter Ulbricht-tal az élen valósággal őrjöngött: hogy képes öt átkozott cseh fasiszta suhanc túljárni a Volkspolizei 20 000 fős és az időközben részlegesen mozgósított (Kelet-Németországban állomásoztatott) Vörös Hadsereg 5000 katonájának az eszén? A válasz természetesen költői, megmagyarázni lehetetlen, ugyanakkor tény, hogy a négy fiú elszántsága, szabadságvágya, lelkiereje átlagon felülinek bizonyult. Hozzávetőleg 100 kilométer távolságra Berlintől a csoportot bekerítették, és ekkor súlyosan megsérült Václav Švéda, aki nem tudott továbbmenni a többiekkel, így magára maradt, s egy nappal később elfogták. Az éhségtől és a hajtóvadászattól kimerült csapat egy német parasztgazda padlására is befészkelte magát, de a család felfedezte őket. Ekkor hollywoodi filmekbe illő jelenetek játszódtak le a tanyán: a dolgos parasztok nem jelentették őket a hatóságoknak, (nem kis kockázatot vállalva ezzel) enni is adtak nekik, sőt lelkük mélyén még szimpatizáltak is a bátor, elszánt cseh fiúkkal.

A társaság 1953 novemberében végül elérte Berlint, ahol – lévén még nem épült föl a fal – át tudtak menni a nyugati oldalra, és (bár féltek, hogy csapdába kerülnek és ál-amerikaiakkal találkoznak, akik valójában kommunista ügynökök) jelentkeztek az USA helyi egységeinél. A szokásos ellenőrzések, kikérdezések, megfigyelések után mindhárman az Egyesült Államokba távozhattak, ahol beléptek az amerikai hadsereg kötelékébe. Mindannyian egy szabad ország katonái lettek, megjártak számtalan támaszpontot, laktanyát, sőt Milan Paumer még a szolgált is a koreai háborúban. A Masín testvérek közül a fiatalabbik, Josef a hatvanas években egy időre a nyugat-németországi Kölnbe költözött, ahol a kommunista Csehszlovákia titkosszolgálata, az StB megfigyelte, jelentéseket írt róla, ám bántódása nem esett. Bátyja az USA-ban maradt, és sok év katonai szolgálattal a háta mögött ott is halt meg 2011-ben amerikai állampolgárként. Milan Paumer a rendszerváltoztatást követő években visszatért Csehországba, és ott is élt 2010-ben bekövetkezett haláláig. A csoport két elfogott tagját a kommunista Csehszlovákia bírósága halálra ítélte, a hírhedt Pankrác börtön udvarán 1955 májusában végezték ki őket. Búcsúleveleiket családjuk csak 1989 végén kaphatta meg, mint ahogyan a két áldozat újratemetése is ekkor történhetett meg. A történet egyik pikantériája, hogy 1975-ben a csoport kalandjai a Zeman őrnagy 30 esete című csehszlovák krimisorozat alkotóit is megihlette, akik egy epizódban megidézték a Masín testvérek sztoriját. Természetes módon a csoportot rendkívül ellenszenvesnek, kegyetlennek, ridegnek ábrázolták, olyannak, akikkel a tévénézők nemhogy nem szimpatizáltak, hanem egyenesen taszítónak találták.

A Masín fivérek a XX. századi cseh történelem minden kétséget kizáróan egyik legbátrabb tették hajtották végre, amikor elveiket felvállalva szembeszálltak a kommunizmussal, a túlerővel, a társadalmat rettegésben tartó gépezettel, és a végsőkig küzdöttek terveik megvalósításáért.

Teljes cikk

1956 – a Nyugat zenéi és az első Eurovíziós Dalfesztivál

2016. október 16.

Halmai Krisztina

Az 1956-os év a zene területén is forradalminak mondható. Számtalan olyan sláger született Nyugaton, amelyet a mai napig nem tudunk, és nem is akarunk elfelejteni. A szerzeményeken túl 1956 azért is jelentős dátum a zenei életben, mert ekkor rendezték meg az első Eurovíziós Dalfesztivált a svájci Luganóban, a Teatro Kursaalban. Bár kamerák voltak a helyszínen, a versenyről mégsem maradt fent videófelvétel, csupán a győztes dal előadása, amelynek címe Refrain, előadója pedig Lys Assia volt. A dalversenyt főleg rádión lehetett figyelemmel kísérni. A nyugati világ legfontosabb előadói és slágerei mellett az első Eurovíziós Dalfesztivál rövid történetéről olvashatnak.

Az 1950-es években, amikor Európa még a háború pusztításait heverte ki, a svájci székhelyű European Broadcasting Union (EBU) újszerű ötlettel állt elő: egy nemzetközi dalverseny megrendezésének tervével, amelyben a résztvevő országok az EBU országaiban egyszerre sugárzott televízióműsorban szerepeltek volna. Az ötlet 1955-ben vetődött fel egy monacói EBU-ülésen, egy francia EBU alkalmazottól. A dalversenyt – melyet a már létező, olasz Sanremói Fesztivál alapján terveztek megvalósítani – egyben az élő televíziós közvetítés egyik első technikai kísérleteként is számon tartják. Akkoriban több ország összekapcsolása egy széleskörű, nemzetközi hálózatban ambiciózus elképzelésnek számított, tekintve, hogy műholdas televíziósugárzás még nem volt, és az úgynevezett Eurovíziós Hálózat (Eurovision Network) mindössze földi mikrohullámú adók hálózatából állt.

Az első dalfesztivált a svájci Luganóban rendezték meg 1956. május 24-én, hét ország részvételével. Mindegyik ország két dalt küldött be, így összesen tizennégy dal hangzott el a műsorban.
A műsort legelőször Eurovision Grand Prix (Eurovíziós Nagy-díj) néven ismerték. A Grand Prix elnevezést átvették a frankofón államok, ahol a dalfesztivál Le Grand-Prix Eurovision de la Chanson Européenne néven vált ismertté. A Grand Prix-t azóta elhagyták az elnevezésből, és helyettesítették a „Concours”-ral (verseny). Az Eurovíziós Hálózatot használták hír- és sportprogramok nemzetközi közvetítésére az EBU által szervezett egyéb különleges programok mellett. Azonban ezek közül a dalfesztivál magasan a legnagyobb profilú, és régóta az Eurovízió név szinonimája lett.

A versenyre benevezett országokat kötelezték arra, hogy nemzeti döntőn válasszák ki az indulókat, ezt a szabályt azonban később elvetették. Ausztria, Dánia és az Egyesült Királyság bár előzetesen jelezték indulási szándékukat, végül nem vehettek részt, mert lekésték a jelentkezési határidőt. Így végül Belgium, Franciaország, Hollandia, Luxemburg, Németország, Olaszország és Svájc énekesei alkották az első dalverseny mezőnyét.
A mintegy száz percen át tartó első verseny több dologban is rendhagyó volt. Ez volt az egyetlen alkalom, amikor az indulók országonként egynél több dalt adtak elő; 1957 óta az összes Eurovíziós Dalfesztiválon országonként csak egy dal megengedett. Ezenkívül ez volt az egyetlen dalverseny, ahol a zsűritagok a saját országukra is szavazhattak, illetve ahol nem volt nyílt szavazás, hanem csak a győztest hirdették ki. Még egy érdekesség: máig ez volt az egyetlen a dalfesztiválok sorában, amikor egy férfi egyedül vezette a műsort.

A szabályok értelmében a dalok legfeljebb három és fél percesek lehettek – ezt a következő évben három percre csökkentették –, és csak szólóénekesek vehettek részt a versenyen. Duók már 1957-től szerepelhettek, együttesek viszont csak 1971-től vehettek részt az Eurovíziós Dalfesztiválon. Az előadókat egy huszonnégy tagú zenekar kísérte.

Mindegyik résztvevő ország két zsűritagot küldött Luganóba, kivéve Luxemburg, akik engedélyt adtak rá, hogy a svájci zsűri szavazzon a nevükben. Később erre már nem adtak lehetőséget a szabályok. A kéttagú zsűrik 2 pontot adhattak kedvenc daluknak – akár a saját országuk versenyzőjének is –, és a legtöbb pontot kapott dalt hirdették ki győztesként. A részletes eredményeket nem hozták nyilvánosságra. Az 1956-os dalfesztivált a rendező ország, Svájc nyerte.A Nyugat slágerei 1956-ban

Elvis valósággal tarolt ebben az évben, jobban mondva ekkor is. A Hound Dog feldolgozása (ami eredetileg Big Mama Thornton dala) mindent vitt, a Heartbreak Hotel pedig azóta is ott van minden idők legjobb dalai között. A polgárháborús időkből származó Aura Lee dalra írt Love Me Tender női szívek tízezreit dobogtatta meg, a Don’t Be Cruel pedig egy olyan szám, amit ha meghall az ember, nem – vagy csak igen nehezen – lehet megállni, hogy ne táncoljon rá.

Doris Day Whatever Will Be, Will Be (Que Sera, Sera) című daláról, amit még gyakran a gyerekek is dúdoltak, csak nagyon kevesen tudják, hogy egy Hitchcock-filmhez, Az ember, aki túl sokat tudott-hoz készült 1956-ban, és Oscart is nyert a legjobb betétdal kategóriában.

Bill Haley & The Comets dala, a See You Later, Aligator szintén feldolgozás, ráadásul sok idő nem is telt el az eredeti és az új verzió között. Eredeti változatát 1955-ben egy bizonyos Bobby Charles rögzítette Later Aligator címmel, de igazán csak Bill Haley néhány hónappal későbbi változata robbantott.

The Platters együttes The Great Pretender szerzeménye 1955 novemberében jelent meg, de csak a következő évben került a slágerlisták első helyére. Később Freddie Mercury ismét sikerre vitte. 2004-ben a Rolling Stone magazin minden idők 351. legjobb dalává választotta.

Dean Martin dala, a Memories Are Made Of This hat hétig vezette az amerikai Billboard-listát 1956-ban. Számunkra azért is fontos alkotás ez, mert az ’56-os forradalmat és szabadságharcot követő időszakban a dal Boros Ida által előadott, magyar nyelvű változatát Honvágy-dalként énekelte mindenki. Gyakorlatilag ez lett a külföldre menekült magyarok nem hivatalos himnusza.

Nelson Riddle Lisbon Antigua című slágere négy hétig tartotta a Billboard-lista első helyét. Ez a nálunk kevésbé ismert dal szintén feldolgozás. Egy eredetileg 1937-ben írt portugál dalt vett alapul, melyet Nat King Cole menedzsere mutatott be Riddle-nek, aki azonnal beleszeretett a dallamba.

Elvis egyik csúcsdala, a  Blue Suede Shoes is feldolgozás csupán. 1956 január 1-jén Carl Perkins jelentette meg, de még ugyanazon év szeptemberében a Király verziója hozta meg a dalnak az igazi sikert.

1956 a sikeres feldolgozások éve volt. Les Baxter The Poor People of Paris című dala – egy 1954-es francia alkotás elfütyült verziója – négy hétig uralta a Billboard-lista csúcsát. Eredeti verzióját  (La goualante du pauvre Jean) Edit Piaf énekelte igen nagy sikerrel.

Egy bizonyos Richard Penniman 1956 márciusában robbant be a köztudatba a Long Tall Sally-vel. Ez a név így nem sokat mond, de ha eláruljuk az úr művésznevét: Little Richard, már mindenki tudja, kiről van szó. Ez volt Richard második kislemeze, az elsőt még alig néhányan ismerték.

Johnny Cash legelső Billboard-csúcshódítása 1956 májusában történt meg, az I Walk the Line című dallal. Cash szerzeménye annyira népszerű volt, hogy negyvenhárom héten keresztül szerepelt mindenféle slágerlistákon, és több mint kétmillió példányos eladást ért el. Cash egyébként a dalt sokkal lassabb verzióban szerette volna eljátszani, de a producere javasolta, hogy gyorsítson a tempón.

Teljes cikk

Légy bátor, polgár!

2016. október 04.

Schmidt Mária

történész

„A telefonálás nehezebb volt a kormányzásnál. Eleinte csak reggel 6-kor lehetett telefonálni, ha az ember felment Erfurt fölé, a Steigerwald magasságába. Csak éppen ekkor Bonnban még senki nem vette fel a telefont.”

A fentihez hasonló tapasztalatokkal a legtöbb nyugati politikus nem rendelkezik. Bernhard Vogel azonban rendszerváltó politikus, aki saját bőrén tapasztalta meg, milyen örökséget hagyott hátra a kommunizmus, milyen hatalmas erőfeszítés és teljesítmény kellett ahhoz, hogy romjait eltakarítsuk, és új jövőt építhessünk magunknak. Vogel tehát tudja, honnan indultunk, és milyen messzire jutottunk. Az eredményeket nem csak GDP-ben és költségvetési hiányszámokban méri, hanem a meggyógyított lelkekre, a behegesztett sebekre is figyel. Mert keresztény ember, aki vallja: a lélek, a nemzet újjáépítése fontosabb a gazdaság és a környezet új életre keltésénél, de az ideális az, ha ezek egyszerre, egymást segítve, egymást kiegészítve mennek végbe. Mi, magyarok, és a többiek is mind, akik megdöntöttük a kommunizmust és visszaszereztük hazánkat, hogy szabad és független országként építsünk magunknak demokratikus jövőt, azért külön is figyelünk Vogelre, mert egy közülünk. Mert tapasztalatai a mi tapasztalatainkkal rokonok, még akkor is, ha ezekre a miénktől nagyon eltérő politikai pályát bejárva tett szert.

Bernhard Vogel ugyanis nemcsak a CDU egyik vezető politikusa, Rajna-Pfalz sikeres tartományi miniszterelnöke (1976-1988), a Bundesrat kétszeri elnöke (1976-77, 1987-88) majd az Adenauer Alapítvány vezetője (1989-1995, 2001-2009) és Kohl kancellár egyik legközelebbi munkatársa és szövetségese volt, de a legnehezebb időszakban, a német újraegyesítés után tizenegy és fél éven keresztül (1992-2003) Türingia miniszterelnökeként is szolgált. Rendszerváltoztató volt tehát a számunkra oly kedves tartományban, mellyel Árpád-házi Szent Erzsébet köt össze bennünket évszázadok óta.

1992. január 27-én Vogel egy munkaebéden vett részt Münchenben, amikor az ebéd vége felé az egyik pincérnő elkiáltotta magát: „van itt valami Vogel?” Merthogy a kancellár kereste telefonon. Kohl akkor közölte vele, hogy nincs más megoldás, ő lesz Türingia miniszterelnöke, és ezért haladéktalanul Erfurtba kell mennie. 5 órával később ott is volt.

Kohl az egyik legtapasztaltabb politikust, régi harcostársát küldte Türingiába, hogy sikerre vigye a rendszerváltoztatást, hogy példáját és eredményeit a többi új tartomány is kamatoztathassa, hogy az újraegyesülés traumatikus hatásait leküzdve egész Németországnak bizonyítsa, a nehézségek átmenetiek, leküzdésük révén egységes, erős és 21. századi hivatását megtaláló Németország születhet meg. Az a munka, ami Erfurtban várt Vogelre, hasonló volt tehát, mint amivel régiónknak is meg kellett birkóznia.  

Keveset beszélünk arról, hogy nem volt olyan elméleti kézikönyv, gyakorlati segédanyag, ami eligazítást adhatott volna arról, hogyan kell az állami tulajdonból újra magántulajdont csinálni. A szocialista tervgazdaságból a szociális piacgazdaságba vezető út járatlan volt, nem létezett sem módszertani, sem elméleti, sem gyakorlati útmutatás hozzá. Mindent élesben kellett kitalálni, kikísérletezni. Az állami tulajdonból újra magántulajdonon alapuló piacgazdaságot csak úgy lehetett csinálni, ha a pénzügyi és gazdasági intézkedéseket rugalmasan, az adott körülményekhez és feltételekhez alkalmazkodva lépjük meg. Vogel a saját bőrén tapasztalta meg, – ahogy mi is mindannyian – hogy az átépítés sokkal nehezebb, mint az újjáépítés. Hiszen az átépítés alatt az életnek zavartalanul tovább kell folynia, és mindenkinek a romhalmazok között kell helytállnia. Míg ha új épületet húzunk fel, az építkezés alatt maradhatunk régi otthonunkban, vagy bérelhetünk magunknak átmeneti szállást addig, amíg az új elkészül. Türingia Vogel vezetésével helytállt, sőt, rekordidő alatt sikeres országgá vált. Németország keleti felében, ahogy a régió legtöbb országában, a rendszerváltoztatók sikertörténetté tették a rendszerváltoztatást. Így van ez, annak ellenére, hogy ezer akadályt kellett hozzá leküzdeni, és súlyos árat kellett érte fizetni, miközben a sikerért munkálkodók teljesítményének megsüvegelése még nem történt meg.

A kommunizmus összeomlása, a rendszerváltoztatás, a szabadság és a nemzeti függetlenség megélése az abban résztvevő generációk számára legmerészebb álmaik valóra válását jelentették. Akik nem éltek kommunista diktatúrában, nem tapasztalták meg nyomasztó, félelemmel teli levegőjét, a bezártságot, a kitörést ellehetetlenítő, teljesítményt visszafogó mindennapjait, azoknak fogalmuk sincs arról a felszabadító élményről, arról az életörömről, ami minden porcikánkat átjárta a „csodák éve” katartikus pillanataiban. Akkor, amikor endékás barátaink az osztrák-magyar határon átléptek a szabadságba. Akkor, amikor 1989. június 16-án eltemettük végre 1956 hőseit és vele a Kádár-rendszert! Amikor Orbán Viktor a szovjet megszállók kivonását és szabad választásokat követelt!

1989. november 9-én Vogel Helmut Kohllal az Adenauer Alapítvány másnapi megnyitójára hivatalos állami látogatásra Varsóba érkezett. De aznap este ledőlt a berlini fal, és kelet-berliniek tízezrei özönlöttek át az addig tiltott Nyugatra. A vendéglátó Lech Walesa csak annyit mondott az útját félbeszakító és hazautazó Kohlnak: ez Németország újraegyesítését jelenti. A próféta beszélt belőle.

A rendszerváltoztatást – amit a baloldali sajtó, hogy jelentőségét elleplezze és lekicsinyítse, az utolsó SED főtitkár kifejezésével Wendének, vagyis fordulatnak hazudik – a régió népei az utcákon vívták ki: például Kelet-Németországban, ahol „Wir sind das Volk! ” (mi vagyunk a nép) kiáltással vették a saját kezükbe a történelmi események irányítását. Vogel torokszorító, hatalmas élményként számol be arról, hogy korábban elképzelni sem tudta, hogy egyszer majd ennyi ember, ilyen határozottan kimegy az utcára, hogy eltökéltségével meghátrálásra kényszerítse a kommunista hatalomgyakorlókat. Ezért nem fordulat, ami történt, hanem antikommunista forradalom, hiszen mi, magyarok, a lengyelek, a keletnémetek, a románok stb. milliói álltak ki a szabadság, a függetlenség és a demokrácia mellett, a diktatúra és az idegen megszállás ellen.

Lenin a németekből nem nézte ki a forradalmi magatartást, ezért is küldött Moszkvából a húszas évek elején többször is instruktorokat, mások mellett Kun Bélát is, hogy robbantsa ki a világforradalom soron következő lépését helyettük Németországban, mert meggyőződése szerint a németek, mielőtt megrohamoznak egy pályaudvart, előtte peronjegyet vesznek. Hát 1989-ben nem vettek. A németek is – hozzánk hasonlóan – sikeres forradalmat csináltak, és miután visszanyerték a hazájukat, újraegyesítették. „Wir sind ein Volk!” (Egy nép vagyunk) lett akkorra az új jelszavuk. És ha már újraegyesítették, újjá is szervezték és újjá is építették azt. Ezt minden nehézség és buktató ellenére olyan sikeresen tették, hogy húsz év alatt újra összenőtt, ami összetartozott, de amit negyven éven keresztül külön életre kényszerítettek.

Bernhard Vogel a rendszerváltó országok és az egykori NDK között abban látja a döntő különbséget, hogy míg a többi egykori szocialista ország átalakult, az NDK megszűnt létezni. Államisága megszűnt, amikor beolvadt a Német Szövetségi Köztársaságba. Ez valóban lényeges különbség, téved azonban, ha úgy véli, csak az endékások nem hasonlítottak semmit az egyesülés pillanatától a régi időkhöz, mert viszonyítási pontjuk azonnal a nyugatnémet lett. Nálunk is, ahogy a régió többi országban, Lengyelországban vagy Szlovákiában, szintén a nyugati életszínvonal vált azonnal normává, elérendő céllá. Mert mindahányan úgy ráztuk le magunkról a ránk kényszerített, több mint négy évtizedes kommunista diktatúrát, és a vele együtt járó szovjet megszállást, mint kutya a vizet. Alig maradt nyoma, s ami mégis, azt rekord tempóban igyekeztünk lebontani, áthelyezni, átépíteni, de legalábbis átfesteni. Lubickoltunk a szabadságban, annak ellenére is, hogy súlyos árat fizettünk érte, hiszen 1989-ben Türingiában 4 emberből 3 elvesztette a munkáját, és tartósan munkanélkülivé vált. Nálunk is közel egymillióan kerültek az utcára. Nehéz idők voltak, ami sokak szájízét megkeserítette. Ugyanakkor ma már tudjuk, hogy az akkor ránk kényszerített, kíméletlen lépéseknek köszönhetően az egykori NDK könnyebben vészelte át a 2008-as válságot, mint Németország nyugati fele, mert a ’90 utáni kényszerek következtében a változtatások, és így a modernizáció mélyebbre nyúlt, mint ott. Talán az egykori NDK-hoz hasonlóan mi is könnyebben viselhettük volna a pénzügyi, gazdasági összeomlás terheit, ha nem váltunk volna addigra a böszmeség által sújtott területté.

 

Örömpolitika

Bernhard Vogel az a politikus, aki hosszú pályafutása alatt mindig élt, de soha nem élt vissza a választóktól kapott bizalommal. Vallja: az menjen politikusnak, aki szereti az embereket, és elhívatottan képviseli az érdekeiket, mert csak így érhető el, hogy a választóknak és a politikusoknak is örömet szerezzen a politika, aminek feltétele, hogy a bölcsességen, az igazságosságra való törekvésen, a bátorságon és a mérsékletességen nyugodjon. Az ilyen politika hosszú távon sikerre van ítélve. Vogelnek ez volt a receptje, ami mellett egész pályafutása alatt kitartott.

Vogel elkötelezetten Európa-párti, ami nem jelenti, hogy ne látná az Unió gyengéit, strukturális problémáit, nehézségeit. De felfogása szerint, ha türelmesek maradunk, adunk időt Európának, és persze magunknak is ahhoz, hogy szokjuk egymást, hogy azt keressük, ami egyesít, és ne azt, ami elválaszt, lesz közös jövőnk. Ha így teszünk, meggyőződése szerint az Unió jövője nem lehet kétséges. Fontos azonban, hogy ne halogassuk tovább a kérdést: milyen Európát is akarunk? Szövetségi államot? Államszövetséget? Az államok szövetségét? Ha erre a kérdésre megtaláljuk a választ, egy sor előttünk álló döntés okafogyottá válik, illetve leegyszerűsödik.

Vogel már az európai polgárokat jelenleg leginkább nyugtalanító migránsválság eszkalálódása előtt figyelmeztetett arra, hogy minden erény az ellenkezőjére fordul, ha túlzásba viszik. Ahogy azt is felidézi: Németországban jobboldali értelmiségi nem létezik, aki azt mondja magáról, hogy értelmiségi, vagy akit mások annak tartanak, azt úgy kell érteni, hogy az illető baloldali. Az ő szellemi egyeduralmuknak köszönhetően, egészen a legutóbbi időkig, az emberi jogok elleni kriptofasiszta támadásnak minősült Németországban az az elvárás, hogy a bevándorlók tanuljanak meg gyorsan és jól németül. Ugyanezek, akik a mai német közbeszédet uralják, felsőbbrendűségük bizonyítékául arra hivatkoznak, hogy ők, mármint akik Németországban számítanak, olyan alaposan feldolgozták a múltjukat, mint senki más. Ebből eredeztetik felhatalmazásukat arra, hogy mindenkit kioktassanak az egyedül helyes és követendő útról. Szögezzük le: a múlt legyűrése, ahogy azt a németek értik, hiszen ezt a kifejezést használják rá (Vergangenheitsbewältigung) lehetetlen vállalkozás. A múltat nem lehet legyűrni, nem lehet meg nem történtté tenni, mert magunkkal cipeljük terheit, ha máshol nem, akkor a zsigereinkben, a félelmeinkben, a reflexeinkben. Újra és újra foglalkoznunk kell vele, új és új szempontok, tanulságok figyelembevételével kell faggatnunk, szóra bírnunk. Ez egy véget nem érő folyamat, nem pedig egyszer végrehajtandó gyakorlat, amit ha elvégeztünk, kipipáltuk, hogy aztán hivatkozási alapként forgathassuk mások feje felett, mint valami furkósbotot, ahogy azt egyes német megmondóemberek újabban egyfajta erényterrort alkalmazva teszik, illetve ahogy Vogel is írja: a történelem okán hajlamosak vagyunk a parancsoló hangnemre másokkal szemben. Vogel kritikus ezzel a magatartással szemben: képviselőit lustának és gőgösnek tartja, és úgy véli, hogy felelősségvállalásukat kényelemszeretetük túl sok esetben írja felül.

Ahogy az államnak és a társadalomnak is szüksége van értékekre, úgy nem nélkülözhetik az egyes polgárok a méltóságot. Ez az alapja annak a bizalmi tőkének, ami minden sikeres politika előfeltétele. A sikeres keresztény politikához ezen felül szükség van az egyház értékteremtő és értékadó szerepére is. Vogel szerint az ideális az, ha a politika keresztény, szociális, liberális és egyben értékkonzervatív. Fontos, hogy mielőtt valami régiről döntünk, mérlegeljük, hogy a jövő számára is megfelelő-e, az újat pedig vizsgáljuk meg abból a szempontból, hogy valóban jobb a jövő számára, mint az, amit felváltunk vele.

Vogel arra figyelmeztet bennünket, hogy a gőgnek, az elbizakodottságnak nincs helye a politikában. Mint ahogy arra is felhívja a figyelmünket, ne felejtsük, hogy a baloldal egyenlőségre vonatkozó ígérete nem jelent automatikusan igazságosabb viszonyokat. Sőt, a kommunizmus majd fél évszázados gyakorlata azt bizonyította, hogy az egyenlőség megtűri maga mellett a terrort és az igazságtalanságot is. Törekedjünk inkább arra, minél többen legyenek azok, akiknek van valamijük, hogy adhassanak belőle azoknak, akiknek semmijük sincs. Célozzuk meg azt, hogy mindenki gondoskodhasson magáról, a politika pedig arról gondoskodjon, hogy ezt meg is tehessék. Vogel hosszú pályafutása alatt azt is mindvégig szem előtt tartotta, hogy ha nem is lehet mindig, mindenről nyíltan és kimerítően tájékoztatni a nyilvánosságot, de amit elmondunk, az igaz legyen. Egy hosszú és sikeres politikai pálya tapasztalatait foglalja össze ez a könyv. Egy olyan hazafiét, aki egész életét nemzeti közössége szolgálatának szentelte.

Szerencsés az az ország, amelynek ilyen fiai vannak. Akik nemcsak utat mutatnak, de előttünk is járnak.

Günther Nonnenmacher, Bernhard Vogel: Légy bátor, polgár. A politika esélyei zűrzavaros időkben. Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány, 2016

Teljes cikk

...mindez szeptember 30-án történt

2016. szeptember 30.

Címkék: '56-os forradalom, Mozart, népmese, BBC, náci, mese

Halmai Krisztina

A világban mindig történik valami. Az elmúlt két évszázad szeptember 30-án történt eseményeiből válogattunk.

10 éve halt meg Sütő András, Herder- és Kossuth-díjas erdélyi magyar író, drámaíró. További kitüntetései: A Magyar Művészeti Akadémia tagja (1996), Magyar Örökség díj (1996), A Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje (1997), A Magyar Köztársasági Érdemrend nagykeresztje (polgári tagozat) (2005), Magyar Kultúra Lovagja (2006)

12 éve Benedek Elek, "a nagy mesemondó" születésnapjára emlékezve Magyarországon ez a nap a népmese napja.

28 éve az Elnöki Tanács törvényerejű rendelete alapján kegyelemben részesültek az "1956. október 23. – 1957. május 1. közötti időben elkövetett bűncselekmények" miatt elítéltek. A kegyelem nem terjedt ki azokra, akiket hazaárulás vagy kémkedés miatt, illetve köztörvényes bűncselekmény vádjával ítéltek el.

41 éve Bejrút partjainál máig tisztázatlan körülmények között lezuhant a Malév 240-es járata, fedélzetén 50 fő utas és 10 fő személyzet tartózkodott.

49 éve indult a BBC Radio 1 adása, ezt követően a többi brit nemzeti rádióadás is numerikus nevet kapott.

70 éve a nürnbergi perben 22 náci vezetőt talált bűnösnek a Nemzetközi Törvényszék háborús bűnök elkövetésében.

115 éve Franciaországban tették először kötelezővé a rendszámtáblát minden járművön, amely a 30 km/h sebességet képes elérni.

225 éve mutatták be először Mozart "Varázsfuvola" című operáját, az első előadásra Bécsben került sor.

Teljes cikk


Made in 1956 – A Kisvakond története

2016. szeptember 24.

Címkék: film, 1956, szocializmus, rajzoló, Walt Disney

Halmai Krisztina

1956 szabadságharcosai nem készültek hősnek, egyszerűen eljött az a pillanat, amikor azzá váltak és megmutatták a világnak, hogy a magyarok ismét képesek harcolni a szabadságukért. Ugyanolyan emberek voltak, mint mi, 1956 pedig ugyanolyan év, mint a többi. Az emberek ugyanúgy élték az életüket mint máskor, munka után pihentek vagy szórakoztak: olvastak, moziba, operába vagy koncertre jártak, egyesek már tv-t is néztek, követték a divatot, figyelték a hírességek életét. A több részből álló összeállításban arról olvashatnak, hogy 1956-ban milyen magyar és külföldi könyvek, filmek, zenék, hírességek és egyéb témák érdekelték az embereket.

Az 1956-os születésű Kisvakond (eredeti nevén csehül Krtek vagy Krteček, szlovákul Krtko) kitalált szereplő, a Kisvakond című csehszlovák televíziós rajzfilmsorozat kultikus főhőse. Kitalálója és megalkotója Zdeněk Miler, cseh rajzfilmkészítő, a Barrandov stúdió egyik munkatársa volt. Az akkor 33 éves rajzoló-animátor 1954 őszén kapta azt a feladatot, hogy tervezzen oktató és nevelő célzatú filmeket gyermekek számára. A lehetséges témák között szerepelt a textilipar és a ruhagyártás bemutatása is.

Miler a felkínált forgatókönyvvel nem volt elégedett, nem akart szokványos propagandafilmet készíteni. Úgy gondolta, jobb megoldás, ha egy szerethető figura kalandjaiból ismerik meg a gyerekek a témát, például a textilipari gyártási folyamatokat. A Walt Disney filmek akkori erős hatásra elkezdett olyan állatfigurát keresni, amely alkalmas főszereplőnek, és más még nem használta fel. Később úgy mesélte, hogy a vakond figura ötletét egy esti sétának köszönheti, amikor véletlenül megbotlott egy vakondtúrásban.

Kezdetben a Kisvakond beszélt, Miler azonban azt szerette volna, ha a gyerekek minden országban megértik a történeteit, ezért lányával, aki a hangokat kölcsönözte a rajzfilmhősnek, kialakított egy érzelmekkel teli, nem szövegszerű hangokból álló „beszédmódot”.

Gyermeke első közönsége, egyben „fókuszcsoportja” is volt: Miler rajta keresztül mérte fel, hogy a mesék üzenetei milyen hatást gyakorolnak majd a gyerekekre. Erre azért is szükség volt, mert a sorozat néhány epizódja szokatlan módon tárgyalta az élet olyan dolgait, amelyekről a gyerekeknek gyakran nem reális, inkább meseszerű képet közvetítettek akkoriban a tévéműsorok. Az egyik epizód szinte anatómiai pontossággal mutatja be a születést, egy másik részben pedig a Kisvakond súlyos autóbalesetet szenved, majd utána kórházban ápolják. Ezeket a komoly témákat a készítők azonban olyan kedvességgel dolgozták fel, hogy a negatív hatás helyett a filmek az eredeti szándékot – a gyerekek oktatását, nevelését – tökéletesen el tudták érni.

Néhány hosszabb, csaknem 30 perces rész is készült, melyeknél az alkotók még szabadabbra engedték a fantáziájukat. A legkülönlegesebb talán a Kisvakond álmodik című rész, ami egyfajta társadalmi utópiát ábrázol Lewis Carroll Alice meséire jellemző, szürreális álomvilághoz hasonló képekkel.


Sok időbe tellett, mire rájöttem, hogy a Kisvakonddal valójában magamat rajzolom. Ő az ideál, akinek lennem kéne. De nem érek fel az ideálhoz.
Zdeněk Miler

 

A Kisvakond sorozat első részei gyorsan népszerűek lettek Csehszlovákia mellett a többi kelet-európai országban, valamint Németországban és Ausztriában is, de a kedves főhős olyan országokban is komoly rajongótábort szerzett, mint India vagy Kína. Napjainkra több mint 80 országban vált ismertté.

Az első film, amelyben szerepelt „A Kisvakond nadrágja” („Jak krtek ke kalhotkám přišel”) címet kapta, és a Velencei Filmfesztiválon Ezüst Oroszlánt nyert. A máig legismertebb, első darabot további 50 epizód követte. Az utolsó rész 2002-ben készült „A Kisvakond és a béka” („Krtek a žabka”) címmel.

Mivel a Kisvakond-rajzfilmekben nincs beszéd, így a zenéje fokozottabb hangsúlyt kap a történet elmesélésében. Ehhez a zeneszerzők végig akusztikus és elektronikus hangszereket használtak gépi hangszerek helyett. A sorozat jelentősebb zeneszerzői: Miloš Vacek, Vadim Petrov (1974–1987, a legtöbb epizódban), Jiří Strohner (1998-2002)

Miler nagyjából 70 filmet készített, ezek közül több mint 50-ben a főszereplő leghíresebb alkotása: a Kisvakond.Teljes cikk

Búcsú Csoóri Sándortól

2016. szeptember 22.

Címkék: művészet, irodalom, író, Csoóri Sándor, emlékezet

Balog Zoltán

az emberi erőforrások minisztere

Olyan tájékozódási pont Csoóri Sándor sokaknak, mint a templomtornyok, melyek dacolnak az idővel, hóval, faggyal, viharokkal – s közben harangok zúgnak bennük. Az kevés, ha azt mondjuk: őt kihagyva nem lehet hitelesen megírni az elmúlt 60-70 év magyar történelmét. Inkább mondjuk azt: benne – az ő életében, az ő életművében van benne mindaz, amiben – az elmúlt inkább 100, mint 70 évben – a Kárpát-medence magyarjai reménykedtek; amitől szenvedtek, amiért harcoltak, amit feladtak, s amit megszereztek és létrehoztak. Ő mindezt, a mi életünket akarta, tudta szívébe zárni s szóba hozni, papírra vetni.

Gyászoló Gyülekezet!

Én vagyok az, aki nem jó

Fellegajtó nyitogató.” – tanulta valamikor Csoóri Sándor a kalotaszegiektől az ősi magyar népdalt. S ebben a két sorban ráismert saját életének egy alapvonására, ahogyan ráismert, és mi is ráismerünk népdalokban, táncmozdulatokban, a népi hagyomány egy-egy darabjában, meg az egészben is saját életünk darabjaira vagy éppen lényegi vonásaira.

Hogy ez így lehet, azt számos vonatkozásban Csoóri Sándornak köszönhetjük, aki a nép nyelvét, a nép – a mi népünk – költészetét saját, személyes nyelvén, költészetén keresztül kínálta, adta nekünk.

Írásaiban széles és mély gondolati megalapozását adta ennek a lehetséges és kívánatos találkozásnak: a nép és a nép saját hagyománya között. Ha a 21. század magyarjai erős közösség akarnak lenni, akkor újra élniük kell a népi hagyományt – nem valamilyen foszladozó nosztalgiából, hanem mint a megmaradás és gyarapodás egyik fontos zálogát.

A nyelv pártjára állva a nemzet legbensőbb értékeit védeni” – ezt adta programnak.

Én vagyok az, aki nem jó

Fellegajtó nyitogató.

Nehezen illik és jön a számra az érdemek felsorolása; annak elmondása, hogy mi mindent köszönhetünk és köszönünk neki. Annak bizonygatása, hogy úgy volt jó, ahogy volt, hogy beteljesedett az élete, hogy láthatta megvalósulni mindazt, amit szeretett volna látni… Nem így történt. Még ha meg is kapott életében minden elképzelhető elismerést: kormánytól, Akadémiától, magyar közösségektől.

Ő írja egy helyen: „nem úsztam meg tüdőre szaladó víz nélkül”. Valahogy elmaradt a katarzis 26 évvel ezelőtt, amit kevésbé magának, sokkal inkább a „nemzet”-nek kívánt. Annak a sokaságnak, országlakóknak s azon kívülieknek, akiket 1990 után annyira nemzetnek szeretett volna látni.

Elmaradt a katarzis: a közös megérkezés a demokráciába, a megtisztulás élménye, s a közös alapról indulás – akár sokfelé is.

De létezhet egyáltalán ilyen közös megrendülés? – kérdezzük.

Ő meg azt kérdezte: „Lehet olyan demokráciára bármit is építeni, mely együtt él a vérbírókkal?”

„Hamar ő lett az, aki nem jó” – tiltakozó aláírások, ellencikkek százai; s máris kiröpítették „közösségi lelkiismeretünk” státuszából Csoóri Sándort azok, akiket zavart az ő közösségi lelkiismerete. Nem engedték, hogy médium legyen az, aki korábban egyszemélyes intézményként volt jelen a belvárosi asztaltársaságban és a lakitelki népi sátorban is. Csoóri nem lehetett az ünnepelt!

A legnagyobb vadra lőttek a véleményvezérek; s annyi nagyságot is megtévesztett a történelmi sebek ki-nem-mondhatóságával operáló korszellem.

Elmaradt a katarzis, számára pedig mintha folytatódott volna a Kádár-rendszerben tapasztalt szilenciumok sora.

Elmaradt a katarzis; elevenek maradtak sebesülései. Akit csak szimbólumnak tartottak, az nem volt sebezhetetlen és könnyen gyógyuló – ember volt. ÉS szabad maradt mégis. Belülről szabad. Az utolsó pillanatig. Az utolsó évek közéleti magányában is. Miközben – ő írta – „a részvétel és a tanúskodás mindennapi igénye” – melyet Móricz Zsigmondban úgy csodált – soha nem hagyta el.

Hiányánál csak a gazdagság nagyobb, mit ránk hagyott.

A versei – a költészete, költő-volta.

Erről ezt mondja:

Ki vitatná el, hogy a legszervesebb és a legeredetibb hatású művek mindenkor a legnagyobb fokú összpontosítás eredményeként jöhettek csak létre? Ehhez a sűrítő készséghez azonban megszakítatlan készenlét kell.

Az én élelemből, sajnos, ez a készenlét mindig hiányzott. Író csak mellékesen lehettem eddig. Pedig mellékesen még cipész se, pék se lehet senki, nemhogy író. Petőfi, Ady s a nyomukban járó Illyések, Németh Lászlóék nemzedéke ha politizált is, elsősorban a műveivel politizálhatott. Az én nemzedékemnek ez a természetes fényűzés nem adatott meg. A közélet személyes jelenlétünket követelte. A nyilvános kiállásunkat, aláírásunkat. Azt, hogy a hideg csillogású eszmék ablakát s ráadásul még a hatalomét is, a puszta öklünkkel üssük be. A hézagosan születő műveink inkább csak védtek bennünket, utólag, ahelyett, hogy törték volna előttünk az utat.

Így lett volna? Csoóri Sándor ravatalánál ne vitatkozzunk éppen vele. Pedig „hézagosan születő művei” nemcsak őt védték, hanem minket is; s utat találtak a mindenkori versolvasókhoz – napi lelki táplálékot jelentve. Az 1967-ben Kósa Ferencnek írt versét „Egyszer majd ez is elmúlik” gimnazista koromtól évekig a Bibliámban tartottam, s mormoltam nehéz pillanataimban:

„Egyszer majd ez is elmúlik, / ez a zűrzavar / s nyugodtan nyílnak rám az ajtók, / hetekig hintáztat majd a szél / s nem ütköznek össze az órák, mint a vonatok. // […] Aki enni kér belőlem, enni kap, / aki világot akar látni, azzal elutazom. // […] Erősebb leszek, mint a vértanúk / s a földből megszökő szerelmesek. // Elszéledt barátaim is visszatérnek: / egyikük arca nyugtalan külváros lesz, / a másiké tanya-rom vagy éppen Európa – / Lesz egy napunk, amikor meggyűlöljük a bukásunkat / s ami velünk veszett, velünk támad föl újra. // Egy háznak, egy utcának, egy gyereknek, egy nőnek / ezt a nevet adom: világ. / S egy könyörtelen kőre ezt írom: hazám, / földre nyomó súlyom, / Dózsa-koronám.”

Életem egyik nagy ajándéka, hogy rá 25 évre oda kerülhettem a közelébe; meghallgatott, kíváncsi volt rám, hallgathattam és hallgathattunk, együtt aggódhattam azokkal, akik szeretik. Belenézhettem távolodó tekintetébe, foghattam haldokló kezét.

Kidőlt egy hatalmas tölgyfa.

A tölgyfa ágain – madarak raktak fészket, énekeltek és nevelték fiókáikat.

Most felröppennek, helyet keresnek…

Mennyire hiányozni fog az a lágy, rebbenékeny kapcsolatteremtő képesség, mellyel meg tudott igézni: férfit, nőt, gyereket, barátot, ellenséget – saját személyes élete részeként egyesével is, meg publikusan is: százezreket.

Csoóri Sándor élete – önálló műfaj, érdekcsoportba, osztályba, politikai táborba nem sorolható létezés. Még akkor sem, ha mindig a magyarokkal volt.

Nem mellékesen volt velük, mint ahogy költőnek és péknek sem lehet „mellékesen” lenni. Csak lényegileg.

Olyan tájékozódási pont Csoóri Sándor sokaknak, mint a templomtornyok, melyek dacolnak az idővel, hóval, faggyal, viharokkal – s közben harangok zúgnak bennük.

Az kevés, ha azt mondjuk: őt kihagyva nem lehet hitelesen megírni az elmúlt 60-70 év magyar történelmét. Inkább mondjuk azt: benne – az ő életében, az ő életművében van benne mindaz, amiben – az elmúlt inkább 100, mint 70 évben – a Kárpát-medence magyarjai reménykedtek; amitől szenvedtek, amiért harcoltak, amit feladtak, s amit megszereztek és létrehoztak. Ő mindezt, a mi életünket akarta, tudta szívébe zárni s szóba hozni, papírra vetni.

Nála jó helyen volt, jó helyen van.

Halála nem változtat ezen. Érte lehet menni, igénybe lehet venni – használni lehet, élni vele.

Elő fogjuk majd venni a könyveket, a verseket, a harcokat, a történelmi léptékű tetteket, élete üzenetét. S élni fognak, élhetnek majd belőle sokan, akiknek a nemzet nem kiüresedett 19. századi visszavágyódás, hanem a magyarok együtt-létének legbiztosabb és legboldogabb formája a 21. században is.

Élhetnek belőle azok, akiknek a hit nem a gyávaság és tudatlanság álcája, hanem a tisztánlátás és létbátorság életformája. Az ő hite a próféták hite.

Van úgy, ritkábban, mint szeretnénk, hogy talpig fényemberek érkeznek közénk. Megszületnek, elvegyülnek és kiválnak. Közben élik az emberéletet, mint mindannyian: szeretnek, rajonganak, haragszanak; De mindez csupán felszín, színes fodrozódás. A fény ugyanis nem egyszerűen ott van bennük valahol mélyen, mint mindannyiunkban, hanem mindig látható. Nem lehet őket bepiszkítani, sem más úton jelentéktelenné tenni. Mindenkor világosság hordozók maradnak. Ha őket figyeljük, tisztábban gondolkodunk és látunk, s talán élünk is.

Fellegajtó nyitogató” maradsz, Csoóri Sándor.

 

 

Teljes cikk

A lengyel Mindszenty csodálatos élete

2016. szeptember 21.

Szabó Ákos

történész

A történelem viharaiban többször megalázott, múltjától, kultúrájától, hagyományaitól számos alkalommal megfosztott lengyelség megmaradásának legfőbb záloga – évszázadokon keresztül – az erős és stabil katolikus egyház volt. Sem az 1772-es, sem az azt követő felosztások nem tudták a lengyelek lelkét megtörni, hiába tett erre gátlástalan kísérletet a bécsi udvar, a Porosz Birodalom és az orosz cár egyaránt. A XX. század minden korábbi válságot, traumát felülírt, és még keményebb ellenállásra késztette a lengyelséget. Az 1918-ban létrejött régi-új állam csak 1939-ig élvezhette függetlenségét; ekkor Hitler és Sztálin megegyezett arról, hogy totális diktatúrájuk bekebelezi Lengyelországot. A zsidóság gettókba zárása és deportálása, a katyń-i mészárlás, a szibériai deportálások megkezdése mind-mind demoralizálóan hatott a Visztula-mentén. Ebben a rettenetes, sokak számára kilátástalan helyzetben emelkedett ki a lengyel katolikus egyház tagjai közül Stefan Wyszyński, – későbbi bíboros – aki meghatározó alakja lett a XX. századi lengyel történelemnek.

A későbbi nagytekintélyű püspök 1901-ben látta meg a napvilágot egy – akkor az Orosz Birodalomhoz tartozó – igen szegény kelet-mazóviai falucskában. A német gyökerekkel bíró édesanyját kisgyerekként elvesztő Wyszyński számára példaként a helyi templom orgonistájaként tevékenykedő – erősen hazafias érzelmű – édesapja állt, aki keményen dolgozott családja eltartásáért, és feltétel nélkül hitt Istenben. A kis Stefan 1911-től Varsóban kezdte meg gimnáziumi tanulmányait, majd jelentkezett a papi szemináriumba, melynek elvégzését követően 1924-ben szentelték pappá. Első állomáshelye szimbolikus jelentéssel bírt, ugyanis a Nagy Lajos királyunk által alapított, a Fekete Madonna ikont vigyázó kegyhely, – Lengyelország lelki fővárosa – Jasna Góra egyik plébánosa lett. Első, szolgálatban eltöltött éveiben beiratkozott a Lublini Katolikus Egyetem Jogi, Kánonjogi-és Közigazgatási Karára, amit 1929-ben fejezett be.

Az első világháborút követően társadalmi, szociális problémákra fogékony lelkészként tevékeny szerepet vállalt egy katolikus folyóirat szerkesztésében, majd oktatásra adta a fejét: 1932-től a włocławeki papi szeminárium tanára lett.

Hazájának 1939-es – náci és szovjet – lerohanását követően bujkálnia kellett, ugyanis a németek számára kulcsfontosságú volt a népszerű, a hívei körében megbecsült pap elhallgattatása, aki Radwan álnéven rejtőzködött. Bujkálása során tartotta a lelket a háborús gyötrelmektől megfáradt lengyelekben, gyermekeket tanított, egy Kelet-lengyelországi faluban varsói zsidókat bújtatott, sőt az 1944-es varsói felkelés idején csatlakozott a függetlenségért harcoló Honi Hadsereghez.

A második világégést követően nem hagyta el a rábízott nyájat, nem választotta a könnyebbik utat, nem távozott Nyugatra, hanem visszatért Włocławekbe, ahol megkezdte a papi szeminárium újjászervezését.

Amikor egy évvel később XII. Pius pápa kinevezte a lublini egyházmegye püspökévé, nem sejtette, hogy mozgalmas élete egyik leginkább embert próbáló időszakához érkezett. Lengyelország szovjet megszállása, és a lengyel kommunisták előretörése teljesen új helyzetet teremtett. Megindult az ország szovjet típusú diktatúrába való kényszerítése, megkezdődtek az államosítások, elindultak a koncepciós perek, tízezreket hurcoltak szibériai haláltáborokba, és mindennapossá váltak a katolikus egyház elleni atrocitások.

Papok tucatjait fogták perbe, számos szerzetesrendet függesztettek föl, az egyházi iskolákat (néhány kivételtől eltekintve) szédületes sebességgel államosították, vagy zárták be. Ebben a helyzetben kellett kiutat keresnie hívei és az egész lengyel nemzet számára az időközben érsekké, később prímássá választott Wyszyńskinek.

Az egyre fojtogatóbbá váló légkörben egészen 1953-ig sikerült elkerülnie a prímásnak a kommunista hatalom mindenkire lesújtó öklét. Az év őszén a lengyel állambiztonság letartóztatta, és az ország különböző kolostoraiban, börtöneiben mindenkitől szigorúan elkülönítve fogva tartotta. A kommunista pribékek – tanulva mesterüktől, a lengyel-litván Feliks Dzerdzsinszkijtől – a legválogatottabb módszerekkel kínozták a főpapot, sokszor napokon át tartottak a brutális kínvallatások.

Személyében az egész katolikus egyházat, a vallásos lengyel embereket akarták megsemmisíteni, ám ez Stefan Wyszyński esetében nem volt egyszerű. Vallatótisztjének egy alkalommal, miután egy teljes hétre magánzárkába rakatta, ahonnan még sétálni sem engedték ki, a következőket mondta: „Azt gondolja, hogyha túléltem a nácik kegyetlenkedéseit, a bujkálást, és az éhezést majd most kifog rajtam egy hét magánzárka?” És valóban, a főpapot nem sikerült megtörni. Rendületlenül hitt a Jóistenben és bízott a szabad, katolikus Lengyelország eljövetelében, ami egyelőre, 1956-os szabadulását követően sem jött el.

A sztálini időkhöz képest egy kis enyhülést mutató Gomułka-érában zajlott le 1966-ban a kereszténység felvételének ezredik évfordulója, amelyről országszerte megemlékeztek, s ezt a kommunista párt sem tilthatta meg. A párt ellenállásának megtörésében nagy szerepe volt a prímásnak. Az évfordulóra VI. Pál pápa meghívását tervezte a Wyszyński vezette lengyel katolikus egyház, ám ezt a párt – egyeztetve Moszkvával – határozottan megtiltotta, így a szentatya nélkül zajlottak a megemlékezések. Wyszyński mellett a hatvanas évek végétől egyre többször mutatkozott egy fiatalos, igen lendületes, az egyház és a nép mellett elkötelezett püspök, Karol Wojtyła, a későbbi Szent II. János Pál pápa. A szentatya később számtalan alkalommal elmondta, hogy a lengyel Mindszenty gyakorolta rá a legnagyobb hatást.

Wyszyński élete, földi szolgálata 1981 májusában ért véget Varsóban. Még tudatánál volt, amikor értesült a szentatya elleni merényletről, amit a szovjet titkosszolgálat szervezett, és utolsó erejével imádkozott II. János Pál felépüléséért.

Halála után a világhírű zeneszerző, Krzysztof Penderecki rekviemet komponált a tiszteletére, illetve a rendszerváltoztatást követően egyetem vette fel a prímás nevét a lengyel fővárosban. Stefan Wyszński minden kétséget kizáróan a XX. századi lengyel katolikus egyház legnagyobb hatású személyisége volt, egy olyan pásztor, aki soha, semmilyen diktatúra – legyen az náci vagy kommunista – kényszerítő hatására sem hagyta magára a rábízott nyájat.

Teljes cikk

...mindez szeptember 19-én történt

2016. szeptember 21.

Halmai Krisztina

A világban mindig történik valami. Az elmúlt két évszázad szeptember 19-én történt eseményeiből válogattunk.

10 éve tüntetők ostromolták meg a Magyar Televízió székházát. A tiltakozók Gyurcsány Ferenc miniszterelnök lemondását követelték, a 2006. május 26-i zárt frakcióülésen elhangzott és kiszivárogtatott beszéde miatt a Kossuth téren, majd a demonstrálók egy része a Szabadság térre vonult, ahol megostromolták a Magyar Televízió székházát.

32 éve Kína és Nagy-Britania elkészítette a Hong Kong visszaadásáról szóló szerződésvázlatot. A visszaadás csak 1997-ben valósult meg.

57 éve biztonsági okokból nem engedték be Nyikita Hruscsovot Disneyland-be.

59 éve az USA Nevadában végrehajtotta az első földalatti kísérleti atomrobbantást.

61 éve Argentínában katonai puccsal megdöntötték Juan Domingo Perón elnök diktatúráját. Perón 1946. február 24-én győzött az argentin elnökválasztáson és június 4-én lépett hivatalba. 1945 előtt a hitleri Németországra igyekezett támaszkodni, kifejezetten angol- és amerikaellenes politikát folytatott. Főként a munkásosztály gazdasági és szociális helyzetének javításán dolgozott, ez a réteg rendszerének támogatója is lett. Felemelte a béreket, államosította a gyárakat és a vasutat, közmunkákra adott megrendeléseket. A róla elnevezett peronizmus célja a nagybirtok felszámolása és az alsóbb rétegek életszínvonalának emelése volt, átfogó szociális törvényhozással. A bel- és külpolitikában is a kommunizmus és a kapitalizmus közötti harmadik utat hirdette, ami Argentínában a szélsőjobboldali jellegű népiességet jelentette.

64 éve leplezték le Budapesten az előző Kossuth-szobor helyére felállított Kossuth-emlékművet. Az emlékmű Kossuth Lajos születésének 150. évfordulója alkalmából készült. A szoborcsoport fő alakját Kisfaludy Stróbl Zsigmond, mellékalakjait Kocsis András és Ungvári Lajos készítette.

123 éve a világon elsőként Új-Zélandon kaptak szavazati jogot a nők.

163 éve I. Ferenc József osztrák császár és magyar király megtekintette a Bécsbe szállított Szent Koronát, majd elrendelte, hogy a budai Várban őrizzék.

214 éve született Kossuth Lajos. Kossuth a nemzeti függetlenségért, a feudális kiváltságok felszámolásáért és a polgári szabadságjogok biztosításáért vívott XIX. századi küzdelem legnagyobb alakja volt. Nevéhez fűződött az Iparegylet megalakítása, a gazdasági önállóság előmozdítása, illetve az első magyar Iparműkiállítás megszervezése. Kezdeményezője volt a Magyar Kereskedelmi Társaság, a Gyáralapító Társaság és a Védegylet megalakításának. 1848. március 17-től a gróf Batthyány Lajos vezette első magyar felelős kormány pénzügyminisztere volt, majd 1848 októberétől a Honvédelmi Bizottmány elnöke. A kormány lemondása után, 1848 novemberétől a végrehajtó hatalom a Bizottmányra szállt, amely őt választotta elnökévé, így a szabadságharc alatt döntő befolyást gyakorolt az események menetére. A Habsburg-ház 1849. április 14-i trónfosztása után Magyarország kormányzója, ideiglenes államfője lett. 1849. augusztus 11-én Aradon lemondott, és Görgey Artúrra ruházta a hatalmat. A világosi fegyverletétel után emigrációba kényszerült, de élete végéig harcolt a magyar ügyért.

Teljes cikk