Látószög blog

Tovább a tartalomhoz Ugrás a lábléchez
„A liberális gőzhengerek ismét elindultak Magyarország ellen” – Orbán Viktor

Csak a szülők dönthetnek gyermekeik szexuális neveléséről

Ha gyermekeink védelméről van szó, nem kérdés: a pedofilokkal szemben zéró toleranciát tanúsítunk, valamint ragaszkodunk ahhoz is, hogy a gyermekek szexuális irányultsággal kapcsolatos felvilágosítását a szülők kizárólagos jogaként kell biztosítani.

Magyarország sok elismerést szerzett családbarát politikájával. A házasságkötések és születések számának növekedését eredményező programok és a családoknak nyújtott kézzelfogható anyagi támogatás mellett számos rendelkezést is elfogadtunk a gyermekek védelme érdekében.

A fogadtatás azonban nem mindig volt pozitív. És most éppen egész Európában kongatják a vészharangot.

„A LIBERÁLIS GŐZHENGEREK ISMÉT ELINDULTAK MAGYARORSZÁG ELLEN”

– írta Orbán Viktor miniszterelnök a legújabb szamizdatjában, melyek félremagyarázzák a valóságban a gyermekek védelméről szóló törvény szellemét és betűjét, és amint a miniszterelnök hozzátette: az „eszmék pluralizmusa helyett a véleményhegemóniához ragaszkodnak.”

Mint mindig, most is fontos, hogy megvizsgáljuk a tényeket.

Minden gyermeknek joga van a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges védelemhez és gondoskodáshoz – ezt Magyarország Alaptörvénye rögzíti. A magyar alkotmány tavaly decemberben elfogadott kilencedik módosítása védi a gyermekek születéskori biológiai nemének megfelelő önazonossághoz való jogát, valamint biztosítja hazánk alkotmányos önazonosságán és keresztény kultúráján alapuló értékrend szerinti nevelését.

Ennek szellemében a Magyar Országgyűlés kedden új, a gyermekek védelmét tovább erősítő törvényt fogadott el. Ahogy arra számítottunk: a törvényt azonnal heves össztűz alá vette a liberális gondolatrendőrség.

Igen, a törvény valóban tiltja a homoszexualitás és a nemváltoztatás megjelenítését vagy népszerűsítését kiskorúak esetén, de erre nagyon jó okunk van. Úgy gondoljuk, ez szükséges a gyermekek szexuális fejlődésének védelme érdekében. Abban is hiszünk, hogy a gyermekek egészséges pszichológiai és mentális fejlődése érdekében bizonyos tartalmakat csak megfelelő életkorban szabad megismertetni velük.

Nem számít, hogy olyan liberális szócsövek – mint például az ILGA-Europe ügyvezető igazgatója – mennyire vehemensen próbálják elhitetni a közvéleménnyel, hogy Magyarország valójában európai törvényeket sért a gyermekek védelmével, mert – ahogy Orbán Viktor miniszterelnök írja a témával kapcsolatos legújabb szamizdatjában – „az új magyar törvény nem ütközik semmilyen magasztos eszmébe vagy európai törvénybe.”

„Az új magyar törvény semmilyen magasztos eszmébe vagy európai jogszabályba nem ütközik. Az új magyar törvény csak világosan rögzíti, hogy a gyermekek szexuális neveléséről kizárólag a szülő dönthet. Az iskolai nevelés nem állhat ellentétben a szülő akaratával, az legfeljebb csak kiegészítő lehet, formáját és tartalmát pontosan meg kell határozni, és a szülők egyetértéséhez kell kötni.” – írta a miniszterelnök.

Ugyanakkor azonban – és ezt kritikusaink nem hangoztatják – az új törvénynek köszönhetően a magyar büntető törvénykönyv erőteljesebben lép fel a szexuális bűncselekmények esetén, a büntetések szigorodnak, és nem évülnek el a legsúlyosabb bűncselekmények. Ráadásul létrejön a pedofil bűnözők nyilvántartása annak megakadályozása érdekében, hogy ezek az emberek olyan munkakörökben dolgozzanak, ahol gyerekekkel érintkeznének.

A másik tény, amit kritikusaink megpróbálnak majd elhallgatni, hogy a törvényjavaslat valójában egy korábbi törvény (a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény) módosítása, amely már eddig is tiltotta a szexualitás öncélúan ábrázolását kiskorúak esetén, valamint a születéskori nemi identitástól való eltérést, a nemváltoztatást vagy a homoszexualitást népszerűsítő reklámok megjelenítését. Tehát valójában semmi újdonság nem történik: egyszerűen csak egy kiszolgáltatott csoport védelmét erősítjük meg.

Ráadásul az új törvény nem vonatkozik a 18 év feletti felnőttek életére és szexuális szokásaira. Magyarországon senkinek sincs beleszólása abba, hogy a felnőttek miként élik az életüket, és ennek így is kell maradnia. Azonban ahogy Orbán Viktor miniszterelnök megjegyezte: „a vita Európa jövőjéről, azaz a gyermekeinkről még csak most kezdődik”, és Magyarország készen áll arra, hogy megvédje álláspontját.

Az írás a Euronews oldalán jelent meg angolul 2021. június 17-én.