Beszéljünk a sportról

2020. szeptember 19.

Címkék: baloldal, Orbán Viktor, stadion, foci, futball, Aranycsapat, soft power

Schmidt Mária

történész

„Nem magamnak futballoztam,
hanem a magyar közönségnek, a magyar népnek.
Hogy a mi zászlónk feljebb menjen, mint a másiké,
tisztelve ugyanakkor a másodikat és a harmadikat is."

Czibor Zoltán

A hidegháborút az USA egyetlen puskalövés nélkül nyerte meg. Addigra ugyanis a fő hadszíntér a harcmezőről a soft power politika területére helyeződött át, ahol kiütéses győzelmet aratott. A soft power politika azt jelenti, hogy nem a hadseregek közötti összecsapásban, hanem a történetmesélésben kell győzni. Vagyis akinek a sztorija képes meghódítani az emberek szívét, azé a győzelem.

Teljes cikk

Példakövetőből mintaadó

2020. szeptember 07.

Címkék: EU, baloldal, nemzeti érdek, ellenzék, Orbán-kormány

Deák Dániel

politológus, a XXI. Század Intézet vezető elemzője

A közép-európai rendszerváltoztatások után általánosan elvárttá és elfogadottá vált a nyugati országok másolása, miközben a példakövető országok észre sem vették, hogy egy modern kori gyarmatosítás áldozataivá válnak. Jó tanulóként igyekeztek megfelelni a nyugati nagyhatalmak elvárásainak, és mindent annak rendeltek alá, hogy csatlakozhassanak az Európai Unióhoz, vagy ahogy akkoriban mondták: Európához. Ennek a példakövető magatartásnak azonban súlyos ára volt.

Teljes cikk

A nem túl Egyesült Államok

2020. szeptember 03.

Címkék: tüntetés, Amerikai Egyesült Államok, erőszak, szabadság, jogállam, fosztogatás

Frank Füredi

szociológus, publicista

Tavaly nyáron, amikor feleségemmel autóutat tettünk az Egyesült Államokban, szomorúan tapasztaltam, hogy az amerikaiak háborúban állnak egymással. „Ez még semmi: lassan kitör a polgárháború” – mondta a feleségemnek egy pincérnő Maine állam egyik kisvárosában. Ez azért túlzás – gondoltam. Aztán a legutóbbi két-három hónap eseményei arról győztek meg, hogy talán mégsem oktalanul dohogott. Az Egyesült Államokban sajnos olyannyira megkövesedtek az ellentétek, hogy immár sokan tartják a politikai álláspontok kifejezésére elfogadható módszernek az erőszakot.

Teljes cikk

A Brexit ellenzőit nem zavarja az illegális bevándorlás

2020. augusztus 13.

Címkék: Nagy-Britannia, illegális bevándorlás, brexit, migrációs válság, határőrizet

Frank Füredi

szociológus, publicista

A bennmaradáspárti elit örömmel szemléli a lélekvesztőkön Angliába tartó migránsokat, mert nem tiszteli Nagy-Britannia határait.

Miközben naponta érkeznek újabb menedékkérők a La Manche csatornán át, a Brexit-ellenes aktivisták örömmel tapasztalják, hogy Nagy-Britannia nem képes „visszaszerezni a határai feletti ellenőrzést”. A brit szuverenitásnak ez a semmibevétele a demokrácia elleni támadás.

Lord Ricketts, a Külügyminisztérium apparátusának volt vezetője szerint nem az illegális bevándorlással van baj, hanem a Brexit mellett felhozott érvek „ürességével”. Ami nagyjából annyit tesz, hogy a határokat nem kell túl komolyan venni. Aki a sorok között olvas, nehezen tud szabadulni az érzéstől, hogy Rickettnek a brit határok feletti ellenőrzés visszaszerzésének ürességéről szóló szavaiban több nyilvánul meg, mint a káröröm enyhe fuvallata.

A maradáspárti elit jelentős része továbbra is ellenségesen tekint a brit szuverenitás minden megnyilvánulására, és alig tudja palástolni afeletti örömét, hogy a kormány nemigen képes megakadályozni a La Manche csatornán áthaladó bevándorlást.

Teljes cikk

A buborékon belül

2020. augusztus 10.

Címkék: Orbán Viktor, Gyurcsány Ferenc, Fidesz, kommunizmus, kétharmad, Soros György, SZDSZ, hatvannyolcasok, MSZP-SZDSZ-kormányok, Magyar Bálint, Haraszti Miklós, Élet és Irodalom

Schmidt Mária

történész

„Semmi sem bénítja meg jobban a gondolkodást, mint a kisebbrendűségi érzés.”
Simone Weil

Magyar Bálint rögtön egy jó hírrel indít „Ha nem tetszik a rendszer... A rendszerkritikai alapállás stratégiája” című írásában. Azzal, „hogy 2019 őszére – Haraszti Miklós kifejezésével – megszületett az ellenzéki választó.” Elgondolkoztam. Ez vajon mit jelent? Pirandello jutott az eszembe, ahol mindjárt „Hat szereplő szerzőt keres”. A helyzet itt is hasonló. Haraszti (ő valami orákulum lenne?) szerint ellenzéki választó már van, már csak ellenzéki politika kéne, meg ellenzéki pártok, meg ellenzéki politikusok, akik ellenzéki programmal rendelkeznek, vannak hozzá gondolataik, terveik, stratégiájuk stb.

Teljes cikk

Kultúrharc a múlt ellen

2020. július 31.

Címkék: civilizáció, hagyomány, kultúrharc, fejlődés, emberiség

Frank Füredi

szociológus, publicista

A nyugati világ jelentős részét elárasztó kulturális konfliktusok azzal fenyegetnek, hogy leválasztják ezeket a társadalmakat a múltjukról. Az identitásról, a faji, a nemi kérdésekről és a családi életről zajló viták egymást erősítik, össze is fonódnak, s egyesített energiájuk egyetlen közös célpontra, a nyugati társadalmak múltjára irányul. Ennek az igyekezetnek édeskevés köze van ahhoz a tiszteletreméltó törekvéshez, hogy az ember tanuljon a múltból.  Jelennek igyekszik tekinteni a múltat, és úgy ítélkezik történelmi személyiségek és intézmények felett, mintha kortársaink lennének. A kultúrharcosok ennek révén próbálják kifejezésre juttatni, hogy erkölcsileg magasabb szinten állnak, mint felháborodásuk századokkal ezelőtt élt célpontjai. Ez a keresztes háború paradox módon úgy akarja leválasztani a jelent a múltról, hogy e célból lebontja a kettő közötti határvonalat.

Teljes cikk

A mai Magyarország és a magyar klasszikus liberális hagyomány

2020. július 21.

Címkék: EU, civilizáció, liberalizmus, nacionalizmus, szabadság, felvilágosodás, bolsevizmus

Gerő András

történész

Elég komoly nyelvi zavar alakult ki a liberalizmust illetően. Mindenki mást hív, illetve tart liberalizmusnak. Kicsit bonyolódik a helyzet, ha bevonjuk a vizsgálatba a politikai propaganda világát is. Ott olyanokat is liberálisoknak neveznek, akik semmilyen intellektuális és történelmi kritérium alapján nem tarthatók annak. Tehát itt egy nyelvi zavarral állunk szemben, amelyet részben intellektuális igénytelenség, részben politikai motívumok indokolnak. Itt és most a magam történeti érvelésével szeretném kicsit tisztábbá tenni a képet.

Teljes cikk

Államépítés a XXI. században – A magyar állam karaktere

2020. július 17.

Címkék: Magyarország, neoliberalizmus, rendszerváltoztatás, Francis Fukuyama, Petőfi Sándor

Orbán Balázs

a Miniszterelnökség miniszterhelyettese

A rendszerváltoztatás utáni két évtized legfontosabb tanulsága, hogy akkor lehet valóban hatékony államot építeni, ha azt a sajátos nemzeti karakter mentén tesszük. Bebizonyosodott, hogy – szemben azzal, amit a neoliberalizmus doktrínája állít – szükség van a hatékony és erős államra a világ legnagyobb kihívásainak kezelésére. Világossá vált ugyanakkor az is, hogy a liberális demokrácia analóg másolásra épülő stratégiájával szemben a nemzeti jellemzők szerint felépített intézményi kombináció vezet sikerre. A magyarságot sajátos, ám jól körülírható karakterrendszer jellemzi. A 2010 utáni kormányzás legfontosabb célja, hogy ezen nemzeti karakterre alapozva építse fel a magyar államot.

Teljes cikk

Ez a harc már a végső?

2020. július 15.

Címkék: Gulyás Gergely, Helmut Kohl, Amerikai Egyesült Államok, Kertész Imre, politikailag korrekt, hatvannyolcasok, black lives matter

Gulyás Gergely

Miniszterelnökséget vezető miniszter

Tisztelt Főigazgató Asszony! Tisztelt Házelnök Asszony! Miniszter Úr! Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Valóban előre elnézést kell kérnem, mert nem a most majd általam elmondottak következményei miatt és elől menekülök el, hanem a parlamentben a kormánynak az európai uniós csúcstalálkozóra mandátumot adó országgyűlési határozat vitája kezdődik meg, és miután a Házelnök Úr tartja az expozét, ezért egyrészt illik, hogy a kormányképviselet is biztosított legyen, másfelől pedig ez azt is mutatja, hogy a most elhangzó előadásom az erősség szempontjából a mai napon elhangzó beszédek közül legfeljebb csak ezüstérmes lehet. De az, hogy az ember egy versenyben biztosan veszíteni fog, nem ok arra, hogy ne szálljon be a versenybe. Ezért ennek előrebocsátásával szeretném az „Ez a harc már a végső?” – kérdőjellel a végén – című vitaindítót megtartani.

Teljes cikk

Az Országgyűlés nem fog semmilyen politikai feltételt elfogadni az uniós hitelcsomaghoz

2020. július 14.

Címkék: Magyarország, Európai Unió, Kövér László, Országgyűlés, koronavírus

Kövér László

az Országgyűlés elnöke

Tisztelt Képviselőtársaim! Tisztelt Ház!

A koronavírus járvány rendkívüli kihívás elé állította az emberiséget – benne természetesen bennünket magyarokat, éppúgy az Európai Unió tagállamait, nemkülönben pedig annak intézményeit.

A közegészségügyi válsághelyzet kezelésére az Európai Unió tagállamainak jelentős része nem volt felkészülve, az Unió – mint közös intézményrendszer – pedig teljességgel alkalmatlannak bizonyult erre.

Teljes cikk