Látószög blog

Schmidt Mária blogja
Tovább a tartalomhoz Ugrás a lábléchez

Ferenc pápa látogatása megerősített minket

0517 rb 01.JPG

Mit jelentett számomra a pápa Magyarországra érkezése?

Mivel ez inkább érzelem, mintsem ráció, ezért nehéz is szavakba önteni.

Kétezer éve Jézus Krisztus, az Isten Fia rábízta egyházát Péterre. Kétezer évvel ezelőtt Jézus jelképesen rátette kezét az apostolokra, ezzel mintegy felszentelte őket, ők pedig a további papokat és püspököket. Így minden papban ma is ott van Jézus jelképes kézrátétele, a római pápában pedig a Megváltó kétezer éve rábízott küldetése. És most ő látogatott el hozzánk.

Mindenki keresi az Igazságot itt, a földön. Néha nehéz észrevenni, megtalálni. Keressük a szeretetet, a megbocsájtást, az elfogadást. Nekünk, hívőknek, a hit segít ebben. Nekünk az életünk a hit nélkül csonkább lenne, a hittel teljesebb.

A pápa számomra nem csupán egy kiemelkedő egyházi személyiség, hanem szimbóluma, megjelenítője az elmúlt kétezer év jóra törekvésésének. Mert az egyházban átörökített hit segített sokaknak legyőzni magukban a bűnöst és az esendőt, és jobb emberré válni. Szeretni az Istent, és ezért tenni a jót a többi emberrel.

Ezért felemelő érzés a pápa látogatása, ezért leírhatatlan, hogy az emberben milyen érzelmek kavarognak, amikor a pápával találkozik, aki mindezt jelképezi.

Mit jelentett számomra a pápát fogadni Magyarországon?

Napokig gondolkoztam, mit mondjak a Szentatyának, amikor a reptéren Magyarországon köszönthetem. Pár éve, amikor Rómában találkoztam vele, azt kértem tőle, imádkozzon Magyarországért, imádkozzon a magyarokért.

Most újra eljött hozzánk, mert két éve a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszuson megérzett belőlünk valamit, és visszahúzta a szíve. Arra gondoltam, talán azt kell neki pár másodpercben elmondanom, hogy hova is érkezett. Sok beszédet tartottam már, mögöttem van ezernyi parlamenti felszólalás is, de ezt a pár mondatot volt talán a legnehezebb megfogalmazni. És amikor az ember ott áll a pápával szemben, bizony megszólalni se könnyű, így nekem se volt az, a torkomban dobogott a szívem.

Végül azzal köszöntöttem a Pápát, hogy „Üdvözlöm Mária országában, Regnum Marianumban!”. Ezután megkaptam a Szentatya ajándékát, egy emlékérmet. Ezen pedig nem más van, mint amikor Szent István királyunk felajánlja Magyarországot Szűz Máriának: ettől hívjuk hazánkat Regnum Marianum-nak.

Szóval, nem kellett neki bemutatni, hova jön. Egyre gondoltunk már azelőtt, hogy az első szó is elhangzott volna.

Miért jött el Ferenc pápa ismét Magyarországra?

Ezt csak a Szentlélek tudja. 2019-ben Csíksomlyón jött el közénk, 2021-ben az Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra, és most 2023-ban apostoli látogatásra. Három a magyar igazság – szoktuk mondani.

Az biztos, hogy ez a pápa személyes döntése volt, nem pedig a vatikáni diplomácia patikamérlegen kimért diplomáciai protokollja. Nemcsak tudta, de érezte is, hogy újra el akar jönni. Ő akarta ezt, mert ezzel nekünk is és a világnak is üzenni akart. Minket megerősíteni, a világnak pedig jobban bemutatni minket. Bizonyára ő is olvasott már mindenfélét Magyarországról, de nem a cikkeknek hitt, hanem a saját szemének. És talán itt, a háború szomszédjában, egy békepárti országban, ukrán menekültekkel is találkozva tudta a leginkább elmondani a béke üzenetét keleti és nyugati irányba egyaránt.

Mi marad meg bennem a leginkább a pápalátogatásból?

Azt biztos, hogy amikor visszagondolok a személyes találkozásra, az most is karizmatikus emlék. Örülök, hogy részem volt benne, és bízom benne, hogy minél több embernek is megadatik az élmény, hogy találkozzon valakivel, aki számára megtestesíti a jóra való törekvést, és ez neki is lelki erőt ad.

Együtt lenni a nemzet főterén a katolikus világegyház fejével, részt venni a pápai szentmisén, ez egy végtelenül felemelő, szimbolikus pillanat. Látni a találkozás szavakba nem önthető örömét papok, fiatalok, cigányok, fogyatékkal élők, hajléktalanok és több százezer hívő arcán, ez még sokáig élni fog bennünk. Látni, hogy még a politikai riválisainkkal is van egy pont, ami nem szétválaszt, hanem összeköt bennünket. Igazán reménykeltő érzés.

A pápa megmutatta, hogy az egyház nem egy rideg, az emberektől távoli világ, hanem olyan emberközeli, mint ő maga.

Látni, hogy a pápa megsimogatja és vigasztalja azokat az embereket, akik mellett olykor az aluljáróban csak elfordítjuk a fejünket, ez egy óriási felkiáltójel, hogy tegyünk többet az elesettekért. Ahogy a pápa többször is mondta: egy keresztény embernek ki kell lépni a komfortzónájából. A szeretet cselekedetei és olykor a hit megvallása sem kényelmes helyzetek, de ezektől vagyunk keresztények.

Isten, áldd meg a magyart!

Ezt énekeljük a Himnuszban kisiskolás korunk óta, ezzel a mondattal kezdődik már egy bő évtizede az Alaptörvény. Talán ez az egyik legtöbbször kimondott magyar mondat, és ezt mondta a római pápa a magyar nemzet főterén mindnyájunknak magyarul.